Categorieën

Facebook

Information

Juridische informatie

Europeanen, die via faire.software software-licenties kopen, zijn juridisch gezien "aan de veilige kant". Wij leveren uitsluitend retail- en OEM-licenties, die zonder gegevensdrager door middel van een link van de originele software op een server van de fabrikant vrij mogen worden verkocht. Dit geldt voor zowel privé huishoudens alsook voor commerciële klanten. Wij maken hierbij gebruik van de beslissing C-128/11 van het Europese Gerechtshof d.d. 3 juli 2012, net zoals tal van andere beslissingen van regionale rechtbanken in lidstaten van de Europese Unie.

Wij leveren geen ontwikkelaars-licenties of education-licenties, waarvoor volgens Europees recht handelsbeperkingen van toepassing zijn. Wij bieden geen gegevensdragers aan. Wij kunnen u geen adressen van software-bronnen leveren, die niet uitdrukkelijk geautoriseerd zijn door de software fabrikant.

De manier waarop wij in Europa met licenties handelen, is conform het Chinese alsook het Europese recht. Met betrekking tot het Europese recht worden wij geadviseerd door een advocaat voor merkrecht, auteursrecht, IT-recht en verkooprecht uit Hannover (Duitsland). In Hong Kong worden we geadviseerd door een wereldwijd agerende advocatenvereniging met hoofdactiviteit op het gebied van auteursrecht en industrieel eigendomsrecht.


Best verkochte producten

Alle best verkochte producten

Nieuwe producten

» Er zijn op dit moment geen nieuwe producten.