Categorieën

Facebook

Information

Herroepingsrecht

U heeft het recht, de koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. Het herroepingsrecht bedraagt 14 dagen vanaf de dag van de contractuele overeenkomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons met behulp van het hier gelinkte contactformulier de herroeping van de koop meedelen.

De herroeping is na de overdracht van een licentiesleutel aan u niet meer mogelijk. Software-licenties kunnen nooit geretourneerd worden.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, direct en op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop wij de mededeling van uw herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze restitutie maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt. Tenzij wij uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen met u. In geen enkel geval zullen wij u voor deze restitutie kosten in rekening brengen.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht.