Categorieën

Facebook

Information

Algemene gebruiksvoorwaarden

Hartelijk welkom in de online winkel van FaireSoftware Limited! Lees alstublieft eerst de gebruiksvoorwaarden helemaal en zorgvuldig door, voordat u door het plaatsen van een betelling een overeenkomst met ons sluit. Door gebruik te maken van onze online winkel bevestigt u, dat u onze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen. Mocht u niet akkoord gaan met onze gebruiksvoorwaarden, dient u onze online winkel te verlaten.

Deze online winkel wordt geëxploiteerd vanuit Hong Kong. Het recht van de speciale administratieve regio Hong Kong van de Volksrepubliek China is van toepassing. Door gebruik te maken van de online winkel bevestigt u, dat u dit recht aanvaardt. Mocht u het recht van de speciale administratieve regio Hong Kong van de Volksrepubliek China niet aanvaarden, dient u onze online winkel te verlaten. Mocht u faire.software vanaf een locatie buiten China bezoeken, gebeurt dit op eigen initiatief. U bent zelf verantwoordelijk voor het in naleven van de lokale wetten van uw land. Wij garanderen de inachtneming van het recht van de lidstaten van de Europese Unie, maar kunnen voor andere regio's geen garantie aanvaarden.

Deze website en de inhoud ervan worden zoals gezien aangeboden. Prijzen en beschikbaarheid van de producten kunnen zonder voorafgaande aankondiging veranderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor typografische of fotografische fouten. Let er bij ieder product alstublieft nauwkeurig op, welke eigenschappen wij verzekeren en welke niet.

In geen enkel geval – inclusief, maar niet beperkt tot het geval van nalatigheid onzerzijds – is FaireSoftware Limited aansprakelijk voor schade, die u door het gebruik van onze online winkel zijn ontstaan.

De hier ter beschikking gestelde teksten en afbeeldingen zijn ons intellectueel eigendom, tenzij wij aangeven dat het intellectueel eigendom van iemand anders is.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij zullen uw gegevens in geen enkel geval aan derden overhandigen.

Vanwege een bijzondere contractuele regeling levert FaireSoftware Limited niet aan klanten binnen de Volksrepubliek China, inclusief de speciale administratieve regio Hong Kong en Macau. Door het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden bevestigt u, dat u niet in China inclusief Hong Kong en Macau gevestigd bent en niet vanuit dit gebied bestelt.

Herroepingsrecht

U heeft het recht, de koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. Het herroepingsrecht bedraagt 14 dagen vanaf de dag van de contractuele overeenkomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons met behulp van het hier gelinkte contactformulier de herroeping van de koop meedelen.

De herroeping is na de overdracht van een licentiesleutel aan u niet meer mogelijk. Software-licenties kunnen nooit geretourneerd worden.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, direct en op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop wij de mededeling van uw herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze restitutie maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt. Tenzij wij uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen met u. In geen enkel geval zullen wij u voor deze restitutie kosten in rekening brengen.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht.

Toepasselijk recht

Het toepasselijke recht is het recht van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China.

Geaccepteerde betaalmethoden

De aanvaarde betalingswijzen zijn bankoverschrijving, betaling met kredietkaart en Europese oplossingen voor online onmiddellijke betalingen.

Leveringsvoorwaarden

U kunt de leveringsvoorwaarden HIER vinden.

Dit document kan veranderd worden. Let op updates.