Kategorie

Facebook

Information

Nota prawna

Mieszkańcy Europy nabywający licencje oprogramowania w sklepie faire.software są z perspektywy prawnej na bezpiecznej stronie. Sprzedajemy wyłącznie takie licencje na produkty detaliczne i do wersji OEM, które mogą być swobodnie sprzedawane bez dysku i bez naklejki licencyjnej poprzez odnośnik do oryginalnego oprogramowania na serwerze producenta, zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Działamy w oparciu o wyrok w sprawie C-128/11 z dnia 3 lipca 2012 roku wydany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, a także o liczne decyzje sądów rejonowych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Nie sprzedajemy licencji licencji dewelopera ani licencji dla szkół, gdyż zgodnie z prawem europejskim istnieją ograniczenia w handlu takimi licencjami. Nie oferujemy sprzedaży dysków. Nie znajdziesz u nas takich adresów źródeł do pobrania oprogramowania, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta oprogramowania.

Stosowane przez nas metody handlu licencjami oprogramowania w Europie są zgodne zarówno z przepisami prawa chińskiego, jak i europejskiego. W kwestii prawa europejskiego konsultowaliśmy się z prawnikiem z Hanoweru (w Niemczech) specjalizującym się w prawie znaków towarowych, prawie autorskim, prawie IT oraz prawie handlu i dystrybucji. W Hongkongu korzystamy z doradztwa kancelarii adwokackiej działającej na arenie międzynarodowej, specjalizującej się szczególnie w dziedzinie ochrony praw autorskich i praw własności intelektualnej.